KONTAKT

Úvod / Kontakt

adresa

FAKTURAČNÁ ADRESA

ACCORD, a.s.
Gen. M.R.Štefánika 19
911 01 Trenčín

fakturačné údaje

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

IČO: 17 056 373
DIČ: SK2020383552

Registrácia: Okresný súd Trenčín, oddiel Sa, vložka č. 148/R

nožnice

VÝROBA

ACCORD, a.s.
Železničná 3372
911 01 Trenčín

bankové spojenie

BANKOVÉ SPOJENIE

VÚB, a.s
Číslo účtu: 3145824557/0200
IBAN: SK24 0200 0000 0031 4582 4557
BIC (SWIFT): SUBASKBX

objednávka

OBJEDNÁVKY

 Ing. Monika Samáková
E-mail: samakovam@accord.sk
Telefón: + 421 32 74 18 205
+ 421 915 829 014

Ak máte otázky, môžete využiť náš formulár.